Online inquiry

Online Inquiry

inqu2

Công ty thủy sản Dongyang chúng tôi luôn nhiệt tình và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của Quý khách hàng.

– ADD : Số 120, Đường Changdong 3-gil, Quận Nampo-myeon, Thành phố Boryeong-si, Tỉnh Chungcheongnam-do ㅣ TEL : 041) 931-0891 l FAX : 041) 936-6247

    Name

    E-mail

    Telephone

    Subject

    Message