Lá kim Chunghaesim đóng hộp

Lá kim Chunghaesim đóng hộp

Lá kim Chunghaesim đóng hộp

돌김도시락김기본사진1-s1
돌김도시락김기본사진2-s1
돌김도시락3단기본사진-s1
돌김도시락김기본사진0-s1
청해심돌김-맥주2-s
조미김사진

Lá kim Chunghaesim là gì?

Đây là loại Lá kim truyền thống của Hàn Quốc sử dụng hoàn toàn nguyên liệu tự nhiên.
Được đóng gói với kích cỡ tiện lợi cho 1 lần ăn.

 

Tên nguyên liệu
Quy cách 5g 1gói
Lượng sản xuất một ngày 5g * 45,000gói
Đóng gói loại 3, 6, 8 gói. Ngoài ra có thể đóng gói theo loại đơn vị khác theo yêu cầu.
2016년 October 10일
p