Lá kim Chunghaesim đóng hộp

Lá kim Chunghaesim đóng hộp

Lá kim Chunghaesim đóng hộp

Crunch sea snack Korean original flavor 1
Crunch sea snack Korean original flavor 3
Crunch sea snack Korean original flavor 4
Crunch sea snack Korean original flavor 2

Lá kim Chunghaesim là gì?

Đây là loại Lá kim truyền thống của Hàn Quốc sử dụng hoàn toàn nguyên liệu tự nhiên.
Được đóng gói với kích cỡ tiện lợi cho 1 lần ăn.

 

 

Tên nguyên liệu
Quy cách 5g 1gói
Lượng sản xuất một ngày 5g * 45,000gói
Đóng gói loại 3, 6, 8 gói. Ngoài ra có thể đóng gói theo loại đơn vị khác theo yêu cầu.
2016년 October 10일